TEST VIDEO

Loading...

8/4/54

การแบ่งประเภทตู้ชาร์จไฟแบตเตอรี่

  1. ตู้ชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์
  2. ตู้ชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับเครื่องเจนเนอร์เรเตอร์
  3. ตู้ชาร์จไฟสำหรับแบตเตอรี่รถกอล์ฟ/โซล่าเซล/แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

4/4/54

ศูนย์รวมข่าวสารเกี่ยวกับแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

มาทำความรู้จักประเภทของแบตเตอรี่
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรดประเภทมีจุกเติมน้ำกลั่น
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรดประเภทปิดสนิท
  • แบตเตอรี่แห้ง
สามารถเยี่ยมชมบริการต่างๆ
ของผู้สนับสนุนได้ที่


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม